Příměstský tábor

Pomoci formuláře níže se můžete přihlásit na Příměstský tábor, který aktuálně pořádáme.

Závazné informace

PMT 1. turnus termín: 19. 7. 2021 – 23. 7. 2021

PMT 2. turnus termín: 16. 8. 2021 – 20. 8. 2021
Cena jednoho turnusu: 1.800,- Kč  (sleva 300,-Kč pro členky a členy oddílu KARATE Havířov, z.s.)

Platba je možná pouze na účet oddílu u FIO banky 2600302861 / 2010. Tábor musí být uhrazen v plné výši do 15.6.2021. 
Bližší informace – viz leták v souborech ke stažení. 

Závazná přihláška na příměstský tábor

  Kontaktní údaje účastníka příměstského tábora:


  červenecsrpen

  Kontaktní údaje rodiče (zákonného zástupce):

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

  Soubory ke stažení

  Smluvní ujednání. 

  1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte rodiči provozovateli tábora, přičemž provozovatel tábora je po smluvenou dobu povinen se o dítě starat, k němuž je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí.
  2. Rodiče jsou povinni provozovatele upozornit na všechny podstatné okolnosti důležité k řádné péči o dítě a zaplatit provozovateli dohodnutou cenu.
  3. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.
  4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby z.s. KARATE Havířov ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O Ochraně osobních údajů. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte na akci z.s. KARATE Havířov a s případným vyvěšením fotografií na nástěnkách nebo na webových stránkách z.s. KARATE Havířov.
  5. Souhlasím s možností testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, v průběhu konání pobytu, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.
  6. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
  7. Na pobyt se nedoporučuje brát cenné věci, za jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají samy.

  Sponzoři