Letní soustředění

Pomoci formuláře níže se můžete přihlásit na LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ, které aktuálně pořádáme.

Závazné informace

Termín: 30. 6. 2024 – 6. 7. 2024
Cena: 4.900,- Kč včetně dopravy

Úhrada 4.900,- Kč – uhradit nejpozději do 15. 6. 2024 na účet spolku 2600302861 / 2010. Bližší informace – viz leták v souborech ke stažení.

Závazná přihláška na letní soustředění

  Kontaktní údaje účastníka soustředění:

  Kontaktní údaje rodiče (zákonného zástupce):

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

  Soubory ke stažení

  Smluvní ujednání. 

  1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte rodiči provozovateli tábora, přičemž provozovatel tábora je po smluvenou dobu povinen se o dítě starat, k němuž je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí.
  2. Rodiče jsou povinni provozovatele upozornit na všechny podstatné okolnosti důležité k řádné péči o dítě a zaplatit provozovateli dohodnutou cenu.
  3. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.
  4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby z.s. KARATE Havířov ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O Ochraně osobních údajů. Zároveň souhlasím s fotografováním dítěte na akci z.s. KARATE Havířov a s případným vyvěšením fotografií na nástěnkách nebo na webových stránkách z.s. KARATE Havířov.
  5. Souhlasím s možností testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, v průběhu konání pobytu, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.
  6. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
  7. Na pobyt se nedoporučuje brát cenné věci, za jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají samy.

  Sponzoři